Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 2 lutego 2023 r. nadał panu Jackowi Nikielowi tytuł profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Badania naukowe prof. Nikiela dotyczą topologii ogólnej, w szczególności teorii kontinuów.

Prof. Nikiel studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim i tam podjął pierwszą pracę. Tam też uzyskał stopień doktora oraz doktora habilitowanego. Później pracował na uniwersytetach w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Libanie.

Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 2007 r. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a w latach 2019-2020 – dyrektorem Instytutu Matematyki.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!