W dniach od 9 do 23 listopada br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim
Procedura SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów.
W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z
zagrożeniem epidemicznym, ocena za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będzie
prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele
akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020.

ankietyzacja-studentow-2020