Badania

Głównymi kierunkami badań naukowych  Instytutu są:

  • Topologia ogólna.
  • Algebraiczna logika matematyczna.
  • Zastosowania równań różniczkowych.
  • Układy dynamiczne
  • Mechanika klasyczna oraz mechanika ośrodków ciągłych
  • Teoria mnogości
  • Teoria liczb
  • Grafy i macierze losowe
  • Statystyka matematyczna