Komunikat wyborczy Zarządu Oddziału Opolskiego PTM

  1. Zarząd Oddziału zwołuje na wtorek 29 listopada 2016 r. Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru nowych władz Oddziału na kolejną 3-letnią kadencję 2017-2019.
  1. Zebranie odbędzie się o godz. 12:05 – 13:00 w sali nr 2 na parterze budynku UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.
  1. Proponujemy wybranie nowego 3-osobowego Zarządu w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik (po sekretarza) oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej.

 

Ponadto, zostanie wybrany jeden delegat Oddziału oraz jego zastępca(y) na Zgromadzenia Delegatów PTM.