Kursy ogólnouczelniane

Informacje o kursach ogólnouczelnianych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim można uzyskać na stronie:

Kursy Ogólnouczelniane UO

UWAGA!

Zgodnie z DECYZJĄ nr 2/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie: Regulaminu rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane „Do wyboru” w Uniwersytecie Opolskim par.3 ust.2

Określony przedmiot student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia


 

 

Kursy ogólnouczelniane prowadzone w semestrze zimowym 2017/2018 przez Instytut Matematyki i Informatyki:

 

  • dr J. Michael – Matematyka dla niematematyków – w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 co dwa tygodnie od 2 października w sali 4.
  • dr W. Bąk – Matematyka rekreacyjna – w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 w sali 3.