Koło naukowe matematyków

Rok akademicki 2017/2018
 • Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?

  “Zostajesz zmniejszony do rozmiarów pięciogroszówki i wrzucony do blendera. Ostrza pójdą w ruch za 60 sekund. Co robisz?” I inne zagadki logiczne dla potencjalnych pracowników Doliny Krzemowej.

  Referat wygłosi mgr inż. Agnieszka Siedlaczek (Wołczak) Data: 24.11.2017 r.

Rok akademicki 2016/2017
 • Zagadnienie Keplera a geometrie nieeuklidesowe, czyli dlaczego orbity planet są zamknięte

  W teorii Kopernika planety poruszały się po małych okręgach, których środki poruszały się po dużych okręgach ze Słońcem w środku. Kepler na podstawie danych obserwacyjnych Tycho Brahe zaproponował elipsy jako kształt orbit planet w obrocie wokół Słońca. Hooke odgadł, że siła przyciagania grawitacyjnego jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Newton rozwiązał odpowiednie równanie różniczkowe, nazywane układem Keplera, i otrzymał postulowane przez Keplera elipsy. W 20 wieku zrozumiano, że w układzie Keplera jest ukryta symetria, i że ta symetria ma związek z trzema podstawowymi geometriami: sferyczną, hiperboliczna i euklidesową. W wykładzie opowiemy o tych związkach, na podstawie pracy Milnora. Wszystkie pojęcia zostaną wyjaśnione, a wykład będzie dostępny dla wszystkich studentów naszego wydziału.

  Referat wygłosił prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski Data: 12.05.2017 r.

 • Geometria fraktalna, czy to coś nowego

  Powstanie geometrii fraktalnej datowane jest na 1980 r. zaś za jej twórcę uważany jest Benoit Mandelbrot. W trakcie referatu zostanie uzasadnione, że nie jest to zbyt ścisłe datowanie. Podane zostaną wyniki naukowe matematyków z przełomu XIX i XX wieku, które w/g autora referatu, stanowią bazę teoretyczną tejże geometrii. Podane zostaną konstrukcje geometryczne znanych obiektów fraktalnych oparte na znanych podstawach teoretycznych.

  Referat wygłosił dr Jerzy Michael Data: 07.04.2017 r.

Rok akademicki 2011/2012
 • O liczbach pseudolosowych Data: 26.04.2012 r.
 • O grach topologicznych Data: 1.03.2012 r.
 • Zbieżność w strategiach zemsty i zdrady Data: 6.12.2011 r. (podczas OSAM)
Rok akademicki 2010/2011
 • Liczby Catalana i ich ciekawe zastosowania Data: 11.05.2011 r.
 • Strategie wygrywające Data: 6.04.2011 r.
 • Krzywe trzeciego oraz czwartego stopnia, cykloidy, spirale i inne Data: 30.03.2011 r.
 • ζ(2) i ameba Data: 16.03.2011 r.
 • Zastosowania równań różniczkowych w teorii obwodów elektrycznych Data: 9.03.2011 r.
 • Modelowanie matematyczne w socjobiologii Data: 8.12.2010 r.
 • Magia liczb pierwszych – twierdzenie Czebyszewa Data: 24.11.2010 r.
 • Nieprawdopodobieństwo, czyli jak matematyk rzuca igłą Data: 17.11.2010 r.
 • Rozwiązania radialne równania fali w Rn Data: 3.11.2010 r.
 • Zastosowania grafów w kryptografii Data: 27.10.2010 r.

 

 

Historia Koła Naukowego Matematyków
 

 

 

Uniwersytet Opolski jest sukcesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Korzenie istniejącego obecnie koła sięgają tamtej uczelni. Koło Naukowe Matematyków przy WSP w Opolu powstało w roku 1954 (z chwilą przeniesienia WSP z Wrocławia do Opola i utworzenia Katedry Matematyki). Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Hugo Steinhaus. Zgodnie z ówczesnym profilem uczelni działalność koła dotyczyła głównie dydaktyki matematyki. Szczególnie aktywna była sekcja zajmująca się programami nauczania i podręcznikami szkolnymi. W latach 1975 – 1984 członkowie sekcji pod kierunkiem opiekunów dra W. Szwieca i dra T. Sawickiego brali udział w ogólnopolskich konferencjach kół naukowych poświęconych dydaktyce matematyki, wygłaszając liczne referaty. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku organizowano cykliczne obozy naukowe w Zwierzyńcu k. Zamościa, później w Strzyżowie n. Wisłokiem, poświęcone naprzemiennie teorii gier i dydaktyce matematyki. Z przyczyn finansowych w latach 90-tych zawieszono organizowanie obozów naukowych. Na początku dekady lat 80-tych została utworzona w ramach koła sekcja zastosowań matematyki. Kołem opiekowali się wtedy prof. dr hab. E. Szczepankiewicz i dr H. Wnuk. Do największych osiągnięć koła w tym czasie należy niewątpliwie udział w badaniach nad parametrami tkanin filtrujących, prowadzonych z pracownikami cementowni „Opole”. Przez szereg lat działalności koła odbywały się spotkania ze znanymi postaciami nauki polskiej. Wygłaszali oni odczyty, uczestniczyli w różnych formach działalności koła. Członkowie koła napisali kilkanaście prac magisterskich inspirowanych badaniami prowadzonymi w ramach koła.


 

 

 

Pierwsze lata na Uniwersytecie Opolskim
 

 

 

10 marca 1994 roku w wyniku integracji dwóch instytucji naukowo – dydaktycznych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego utworzono Uniwersytet Opolski. W latach 90-tych Koło Naukowe Matematyków kontynuowało działalność rozszerzając zakres swoich zainteresowań. Powstała sekcja teoretyczna zajmująca się m. in. zagadnieniami teorii miary i teorii grafów. W roku 2000 nastąpiły zmiany organizacyjne w Instytucie Matematyki. Utworzono licencjackie studia informatyczne oraz nowe specjalności na kierunku matematyka. Miało to wpływ na profil dalszej działalności koła. W styczniu 2001 roku dokonano zmiany statutu koła i zmiany w nazwie na Naukowe Koło Matematyków przy Uniwersytecie Opolskim. W tym samym roku do tematyki badawczej koła dołączyła historia matematyki. W efekcie działań w tej dziedzinie w 2002 roku członkowie koła wygłosili referaty w ramach XVI Szkoły Historii Matematyki. Studenci przygotowali także dwa artykuły naukowe dotyczące historii matematyki opublikowane przez Wydawnictwo UO. W następnych latach uczestniczyli w Opolskich Festiwalach Nauki jako referenci. Wśród problemów rozważanych na spotkaniach członków koła wiele dotyczyło zastosowań procesów stochastycznych w matematyce ubezpieczeniowej, co znalazło kontynuację w pracach magisterskich i tematyce odczytów na festiwalach nauki. W roku 2003 roku koło rozpoczęło prace nad dwoma programami: „Komputerowe wspomaganie dydaktyki matematyki wyższej” oraz „Obiektywne pojęcie piękna”. W ramach pierwszego programu studenci stworzyli do chwili obecnej kilka aplikacji wspomagających zajęcia z podstaw topologii metrycznej. Drugi temat zakrojony jest na szerszą skalę we współpracy z Kołem Naukowym Informatyków i Kołem Naukowym Psychologów i ma na celu stworzenie komputerowego systemu oceniającego „piękno” różnych obiektów (np. dzieł sztuki klasycznej, elementów sztuki użytkowej). Główną ideą jest tu wykorzystanie pojęcia wymiaru fraktalnego. Tematyka ta była wcześniej prezentowana na I Opolskim Festiwalu Nauki i zainteresowała dużą grupę studentów. W latach 2000 – 2005 opiekunem naukowym Koła Matematyki był dr Piotr Urbaniec, w latach 2005-2009 funkcję powierzono dr Joannie Napiórkowskiej. Obecnie sprawuje ją dr Włodzimierz Bąk.

Przewodnicząca: Sybilla Kożuchowicz

Rok i specjalność: III nauczycielska Dlaczego matematyka? Matematyka porządkuje umysł. Poza tym ma to do siebie, że jeśli poświęcisz jej chwilę, wciągnie Cię na całe życie. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Z maratonów matematycznych, organizowanych w podstawówce. Bardzo pociągały mnie zagadki i łamigłówki, pomimo tego, że zazwyczaj nie potrafiłam ich rozwiązać. Ulubione zagadnienia matematyczne: Ciąg Fibonacciego, geometria elementarna. Zainteresowania ogólne: zagadki logiczne, dobra książka, sport. O sobie: Zakręcona jak ruski termos studentka matematyki. Idealny przykład na to, że nawet po humanie można odkryć w sobie umysł ścisłowca. Nie wyobraża sobie bycia na innej specjalizacji, bo kocha pracę z dziećmi, szczególnie, kiedy po długich tłumaczeniach uczeń z dumą i błyskiem w oku stwierdza: “Ach, to taaaaak!”.

Zastępca przewodniczącego: Kinga Kruk

Rok i specjalność: V modelowanie matematyczne Dlaczego matematyka? Matematyka to królowa nauk, więc każdy powinien ją znać, a z czasem powinien starać się ją zrozumieć. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Od dziecka interesowała mnie matematyka. Chyba wcześniej nauczyłam się liczyć niż pisać. Nieodparta chęć poznania zagadnień z nią związanych, zwłaszcza tych pod którymi kryje się nieznany x sprawiła, że właśnie dlatego wybrałam ten kierunek. Ulubione zagadnienia matematyczne: liczby pierwsze, kryptografia, modelowanie matematyczne. Zainteresowania ogólne: sport, książki (kryminały i fantasy), krzyżówki i sudoku. O sobie: Studentka IV roku matematyki, która dzięki analizie matematycznej i algebrze zaczęła patrzeć na świat w inny sposób. Na studiach odkrywałam coraz to nowsze rzeczy i interesujące wzory, które pomagają nawet w życiu codziennym. Teraz z pełną świadomością mogę powiedzieć, że rozumiem żarty matematyczne, nawet te o całkach.

Pozostali członkowie

Alicja Dembczak

Rok i specjalność: V matematyka finansowa Dlaczego matematyka? Zawsze wolałam przedmioty ścisłe w odróżnieniu do przedmiotów humanistycznych, a matematyka jest podstawą nauk ścisłych. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Moje zainteresowanie matematyką zaczęło się od gier logicznych, które lubię od dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Ulubione zagadnienia matematyczne: prawdopodobieństwo i statystyka, równania różniczkowe. Zainteresowania ogólne: sport, krzyżówki, gry logiczne. O sobie: Studentka IV roku, która postrzegana jest w rodzinie i w gronie znajomych jako osoba patrząca na świat przez wzory matematyczne, bo każde zdarzenie w jakiejkolwiek dziedzinie życia próbuję to tłumaczyć matematycznie. Wiele czasu wolnego spędzam na różnego rodzaju grach m.in. szachach, w których trzeba już przewidzieć parę ruchów do przodu. Trzeba posiadać pewnego rodzaju strategię matematyczną.

Karolina Kawałko

Rok i specjalność: II matematyka z zastosowaniami Dlaczego matematyka? Ponieważ kiedy po żmudnych kalkulacjach wychodzi prawidłowy wynik to czuję się jak po zjedzeniu tabliczki czekolady. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Tak jak wszystkim, matematyka towarzyszy mi od najmłodszych lat, jednak w przeciwieństwie do niektórych ja się z nią zaprzyjaźniłam 😀 Ulubione zagadnienia matematyczne: póki co brak 😉 Zainteresowania ogólne: filmy, książki, malarstwo. O sobie: Mam na imię Karolina i studiuję matematykę na pierwszym roku. Wybrałam ten kierunek, ponieważ już w podstawówce polubiłam rozwiązywanie zadań i tak mi zostało do dziś. Poza tym bardzo lubię czytać książki, spędzać aktywnie czas, np. chodząc na siłownię, fitness, jeżdżąc na rowerze. Interesuję się także malarstwem, lubię obejrzeć dobry film i poznawać nowych ludzi.

Adrian Skutnik

Rok i specjalność: II matematyka z zastosowaniami Dlaczego matematyka? Każdy ma jakieś uzależnienia, tego się nie wybiera. Liczę, układam, kombinuję odkąd pamiętam, więc nie mogłem wybrać inaczej. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? „Każdy skutek ma swoją przyczynę” jak mówi Arystoteles. Nie będę nikogo, ani niczego obarczał winą za moje matematyczne skrzywienia. Ulubione zagadnienia matematyczne: Trochę filozofowania w stylu: Dlaczego sporą część świata da się „policzyć”? Dlaczego nie wszystko? Czym jest przypadek i chaos? Jak to wszystko ogarnąć? A tak ściśle rzecz biorąc, to jestem na początku przygody z „poważną matematyką”, konkrety powoli się wyklarują. Zainteresowania ogólne: Łażenie po górach, najlepiej z plecakiem i gitarą, rozmyślanie o świecie i o Bogu, czytanie wciągających (choć nie zawsze lekkich) książek. O sobie: Zwierzę stadne, które robi milion rzeczy na raz. Między matematyką a teologią znajduję czas (niewiele, przyznam) na budowanie relacji, przesiadywanie w kawiarniach, myślenie o górskich wędrówkach (Na same wyprawy już go nie starcza!). Zamiast przepuszczać czas między palcami, wolę żyć szybko i intensywnie, zapychać plan dnia co do minuty, żeby za 50 lat powiedzieć: „Stary, dobrze to wszystko ogarnąłeś!”. Ogrom planów, marzeń, permanentna radość i cała naprzód!

Anna Szurpicka

Rok i specjalność: II matematyka z zastosowaniami. Dlaczego matematyka? Ponieważ od zawsze moim ulubionym przedmiotem w szkole była matematyka i najchętniej zawsze jej się uczyłam. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Zainteresowanie matematyką wzięło się u mnie już w dzieciństwie. Ulubione zagadnienia matematyczne: pochodne i całki. Zainteresowania ogólne: czytanie książek, oglądanie filmów. O sobie: Jestem studentką pierwszego roku matematyki. Wybrałam ten kierunek, ponieważ już od dziecka pasjonował mnie ten przedmiot. Oprócz tego, lubię także czytać różnego rodzaju książki oraz oglądać filmy.

Michał Słapek

Rok i specjalność: IV modelowanie matematyczne Dlaczego matematyka? Sposób rozumowania jest stosowalny w teoretycznych aspektach informatyki. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Dostrzegam praktyczne zastosowanie wybranych dziedzin matematyki. Ulubione zagadnienia matematyczne: teoria grafów, algorytmy. Zainteresowania ogólne: jazda na rowerze, muzyka z radia, sport. O sobie: Studiuję informatykę na PO. W ramach poszerzenia swych horyzontów kontempluję matematykę. Interesują mnie działy matematyki, w których dostrzegam możliwość praktycznego wykorzystania. Ostatnio siedzę nad teorią grafów – tematykę tą poruszyłem w swojej pracy licencjackiej.

Martin Pampuch

Rok i specjalność: III matematyka finansowa Dlaczego matematyka? Ponieważ rozwija umiejętność logicznego myślenia. Duża zaletą jest także możliwość opisania otaczających nas zjawisk za jej pomocą. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Nie
miałem problemów z tym przedmiotem i samo przyszło. Dużą rolę odegrali nauczyciele z matematyki na przestrzeni tych lat. Ulubione zagadnienia matematyczne: Analiza matematyczna. Zainteresowania ogólne: Konsola, filmy, ogólnie muzyka. O sobie: Student 3 roku, matematyka zawsze była dużą częścią mojego życia stąd taki, a nie inny wybór kierunku. Wolny czas uwielbiam spędzać aktywnie w gronie znajomych.

Marcin Robak

Rok i specjalność: III matematyka finansowa Dlaczego matematyka? Z przypadku Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie matematyką? Kiedyś musiałem na szybko wykonać działanie na dużych liczbach, a nie miałem przy sobie kalkulatora. Zabrałem się za liczenie i okazało się, że poprawny wynik zrodził się w głowie w ułamku sekundy. Ulubione zagadnienia matematyczne: arytmetyka Zainteresowania ogólne: fotografia O sobie: Student II roku, którego na matematyce trzyma jakaś dziwna siła, której nie da się nazwać. Zapalony fotograf.

Opiekun: Sławomir Kost

Osoby związane z kołem: Robert Malona