Koło naukowe matematyków

Rok akademicki 2022/2023
 • Kawiarenka Szkocka
  Członkowie Koła od lat organizują Kawiarenkę Szkocką podczas Nocy Nauki w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Na tegoroczną zapraszają 19 maja o godzinie 19 do budynku przy ulicy Oleskiej 48. Zapraszamy do przyjścia młodzież zainteresowaną matematyką lub/i myślącą o studiowaniu matematyki, bo oprócz tradycyjnego rozwiązywania zagadek będzie można porozmawiać ze studentami z koła, wypytać ich o wszystko, a to może bardzo pomóc w podjęciu właściwych decyzji co do wyboru kierunku.

   

 •  Możliwość wyjazdu na konferencję naukowąoblicze2023 1
 • Teoria falek
  Dwunastego kJJ referat falkiwietnia odbył się referat naukowy  pod tytułem “Teoria falek” wygłoszony przez studentkę III roku matematyki – p. Jadwigę Jachymiak.

 

 

 

 

 

 • Terminy spotkań

  Spotkania Koła w bieżącym semestrze odbywają się co czwartek o godz. 12:00 w pokoju nr 214 lub sali dydaktycznej nr 215.
  Aktualnych informacji o terminie lub temacie najbliższego spotkania udziela:
  dr Krzysztof Kamiński (opiekun) krzysztof[kropka]kaminski@uni.opole.pl

Rok akademicki 2021/2022
 • Terminy spotkań

  Spotkania Koła w bieżącym semestrze odbywają się na ogół co wtorek o godz. 12:15 w pokoju nr 214 lub sali dydaktycznej nr 215.
  Aktualnych informacji o terminie lub temacie najbliższego spotkania udziela:
  dr Krzysztof Kamiński (opiekun) krzysztof[kropka]kaminski@uni.opole.pl

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chcących poszerzać swoją matematyczną wiedzę do uczestnictwa w spotkaniach.
  Koło otwarte jest na studentów każdego roku.
  Zainteresowani matematyką studenci innych kierunków również są mile widziani.

  Możliwe jest zarówno bierne, jak i czynne uczestnictwo. W przypadku chęci wygłoszenia referatu przez osobę, której nie pasuje wtorkowy termin spotkań, możliwa jest zmiana.

  Zapraszamy

Rok akademicki 2017/2018
 • Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?

  “Zostajesz zmniejszony do rozmiarów pięciogroszówki i wrzucony do blendera. Ostrza pójdą w ruch za 60 sekund. Co robisz?” I inne zagadki logiczne dla potencjalnych pracowników Doliny Krzemowej.

  Referat wygłosi mgr inż. Agnieszka Siedlaczek (Wołczak) Data: 24.11.2017 r.

 
 
 
Rok akademicki 2016/2017
 • Zagadnienie Keplera a geometrie nieeuklidesowe, czyli dlaczego orbity planet są zamknięte

  W teorii Kopernika planety poruszały się po małych okręgach, których środki poruszały się po dużych okręgach ze Słońcem w środku. Kepler na podstawie danych obserwacyjnych Tycho Brahe zaproponował elipsy jako kształt orbit planet w obrocie wokół Słońca. Hooke odgadł, że siła przyciagania grawitacyjnego jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Newton rozwiązał odpowiednie równanie różniczkowe, nazywane układem Keplera, i otrzymał postulowane przez Keplera elipsy. W 20 wieku zrozumiano, że w układzie Keplera jest ukryta symetria, i że ta symetria ma związek z trzema podstawowymi geometriami: sferyczną, hiperboliczna i euklidesową. W wykładzie opowiemy o tych związkach, na podstawie pracy Milnora. Wszystkie pojęcia zostaną wyjaśnione, a wykład będzie dostępny dla wszystkich studentów naszego wydziału.

  Referat wygłosił prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski Data: 12.05.2017 r.

 • Geometria fraktalna, czy to coś nowego

  Powstanie geometrii fraktalnej datowane jest na 1980 r. zaś za jej twórcę uważany jest Benoit Mandelbrot. W trakcie referatu zostanie uzasadnione, że nie jest to zbyt ścisłe datowanie. Podane zostaną wyniki naukowe matematyków z przełomu XIX i XX wieku, które w/g autora referatu, stanowią bazę teoretyczną tejże geometrii. Podane zostaną konstrukcje geometryczne znanych obiektów fraktalnych oparte na znanych podstawach teoretycznych.

  Referat wygłosił dr Jerzy Michael Data: 07.04.2017 r.

Rok akademicki 2011/2012
 • O liczbach pseudolosowych Data: 26.04.2012 r.
 • O grach topologicznych Data: 1.03.2012 r.
 • Zbieżność w strategiach zemsty i zdrady Data: 6.12.2011 r. (podczas OSAM)
Rok akademicki 2010/2011
 • Liczby Catalana i ich ciekawe zastosowania Data: 11.05.2011 r.
 • Strategie wygrywające Data: 6.04.2011 r.
 • Krzywe trzeciego oraz czwartego stopnia, cykloidy, spirale i inne Data: 30.03.2011 r.
 • ζ(2) i ameba Data: 16.03.2011 r.
 • Zastosowania równań różniczkowych w teorii obwodów elektrycznych Data: 9.03.2011 r.
 • Modelowanie matematyczne w socjobiologii Data: 8.12.2010 r.
 • Magia liczb pierwszych – twierdzenie Czebyszewa Data: 24.11.2010 r.
 • Nieprawdopodobieństwo, czyli jak matematyk rzuca igłą Data: 17.11.2010 r.
 • Rozwiązania radialne równania fali w Rn Data: 3.11.2010 r.
 • Zastosowania grafów w kryptografii Data: 27.10.2010 r.

 

 

Historia Koła Naukowego Matematyków

 

 

 

Uniwersytet Opolski jest sukcesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Korzenie istniejącego obecnie koła sięgają tamtej uczelni. Koło Naukowe Matematyków przy WSP w Opolu powstało w roku 1954 (z chwilą przeniesienia WSP z Wrocławia do Opola i utworzenia Katedry Matematyki). Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Hugo Steinhaus. Zgodnie z ówczesnym profilem uczelni działalność koła dotyczyła głównie dydaktyki matematyki. Szczególnie aktywna była sekcja zajmująca się programami nauczania i podręcznikami szkolnymi. W latach 1975 – 1984 członkowie sekcji pod kierunkiem opiekunów dra W. Szwieca i dra T. Sawickiego brali udział w ogólnopolskich konferencjach kół naukowych poświęconych dydaktyce matematyki, wygłaszając liczne referaty. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku organizowano cykliczne obozy naukowe w Zwierzyńcu k. Zamościa, później w Strzyżowie n. Wisłokiem, poświęcone naprzemiennie teorii gier i dydaktyce matematyki. Z przyczyn finansowych w latach 90-tych zawieszono organizowanie obozów naukowych. Na początku dekady lat 80-tych została utworzona w ramach koła sekcja zastosowań matematyki. Kołem opiekowali się wtedy prof. dr hab. E. Szczepankiewicz i dr H. Wnuk. Do największych osiągnięć koła w tym czasie należy niewątpliwie udział w badaniach nad parametrami tkanin filtrujących, prowadzonych z pracownikami cementowni „Opole”. Przez szereg lat działalności koła odbywały się spotkania ze znanymi postaciami nauki polskiej. Wygłaszali oni odczyty, uczestniczyli w różnych formach działalności koła. Członkowie koła napisali kilkanaście prac magisterskich inspirowanych badaniami prowadzonymi w ramach koła.


 

 

 

Pierwsze lata na Uniwersytecie Opolskim

 

 

 

10 marca 1994 roku w wyniku integracji dwóch instytucji naukowo – dydaktycznych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego utworzono Uniwersytet Opolski. W latach 90-tych Koło Naukowe Matematyków kontynuowało działalność rozszerzając zakres swoich zainteresowań. Powstała sekcja teoretyczna zajmująca się m. in. zagadnieniami teorii miary i teorii grafów. W roku 2000 nastąpiły zmiany organizacyjne w Instytucie Matematyki. Utworzono licencjackie studia informatyczne oraz nowe specjalności na kierunku matematyka. Miało to wpływ na profil dalszej działalności koła. W styczniu 2001 roku dokonano zmiany statutu koła i zmiany w nazwie na Naukowe Koło Matematyków przy Uniwersytecie Opolskim. W tym samym roku do tematyki badawczej koła dołączyła historia matematyki. W efekcie działań w tej dziedzinie w 2002 roku członkowie koła wygłosili referaty w ramach XVI Szkoły Historii Matematyki. Studenci przygotowali także dwa artykuły naukowe dotyczące historii matematyki opublikowane przez Wydawnictwo UO. W następnych latach uczestniczyli w Opolskich Festiwalach Nauki jako referenci. Wśród problemów rozważanych na spotkaniach członków koła wiele dotyczyło zastosowań procesów stochastycznych w matematyce ubezpieczeniowej, co znalazło kontynuację w pracach magisterskich i tematyce odczytów na festiwalach nauki. W roku 2003 roku koło rozpoczęło prace nad dwoma programami: „Komputerowe wspomaganie dydaktyki matematyki wyższej” oraz „Obiektywne pojęcie piękna”. W ramach pierwszego programu studenci stworzyli do chwili obecnej kilka aplikacji wspomagających zajęcia z podstaw topologii metrycznej. Drugi temat zakrojony jest na szerszą skalę we współpracy z Kołem Naukowym Informatyków i Kołem Naukowym Psychologów i ma na celu stworzenie komputerowego systemu oceniającego „piękno” różnych obiektów (np. dzieł sztuki klasycznej, elementów sztuki użytkowej). Główną ideą jest tu wykorzystanie pojęcia wymiaru fraktalnego. Tematyka ta była wcześniej prezentowana na I Opolskim Festiwalu Nauki i zainteresowała dużą grupę studentów. W latach 2000 – 2005 opiekunem naukowym Koła Matematyki był dr Piotr Urbaniec, w latach 2005-2009 funkcję powierzono dr Joannie Napiórkowskiej, następnie sprawował ją dr Włodzimierz Bąk, dr. Piotr Nowak, dr. Sławomir Kost, a obecnie dr Krzysztof Kamiński.

JADWIGA JACHYMIAK

Rok i specjalność: III matematyka.

Jak to się zaczęło, czyli od kiedy interesujesz się matematyką? Od dziecka. Zawsze intrygował mnie świat zjawisk fizycznych oraz co z czego wynika. 

Dlaczego studia matematyczne? W celu zgłębiania tajemnic otaczającego nas świata 🙂 

Jakie zagadnienia matematyczne uważasz za szczególnie interesujące? Geometrie nieeuklidesowe oraz wielowymiarowe. Analiza funkcjonalna i harmoniczna. 

Kilka słów o sobie, hobby itp. W wolnym czasie gram na fortepianie i w gry komputerowe. Lubię również rysować.
 

MIKOŁAJ PAMUŁA

Rok i specjalność: I matematyka.

Jak to się zaczęło, czyli od kiedy interesujesz się matematyką? Matematyką interesuję się od dziecka, już w przedszkolu lubiłem liczyć i rozwiązywać zagadki, w których często matematyka skracała bardzo mocno drogę do celu.

Dlaczego studia matematyczne? Wybrałem studia matematyczne, ponieważ chciałbym wykorzystywać w przyszłości matematykę w swojej karierze zawodowej jako matematyk powiązany z bankowością, a także mam nadzieję, że dzięki poznanym przeze mnie tajnikom moich ulubionych dziedzin, takich jak teoria gier, będę w stanie osiągnąć dużo więcej na rynku stając się wartościowym członkiem, lub później szefem, każdego zespołu. 

Jakie zagadnienia matematyczne uważasz za szczególnie interesujące? Ulubionymi zagadnieniami matematycznymi są Teoria Gier oraz Rachunek Prawdopodobieństwa, a także zastosowanie praktyczne obu tych teorii.

Kilka słów o sobie, hobby itp. Nazywam się Mikołaj, lubię uprawiać sport, między innymi siatkówkę i tenis stołowy, uwielbiam grać w gry planszowe bardziej zaawansowane, głównie strategiczne, ekonomiczne i z nastawieniem na kontrolę terytorium (a najlepiej jak są wszystkie te elementy w jednej grze) i lubię dowiadywać się ciekawych i przydatnych rzeczy i umiejętności nie tylko w zakresie matematyki. 

KACPER MAZUREK

Rok i specjalność: I matematyka.

Jak to się zaczęło, czyli od kiedy interesujesz się matematyką? Matematyką zacząłem się interesować w szkole podstawowej. Kangur Matematyczny i dobry nauczyciel mi w tym pomogły. W późniejszych etapach edukacji było nawet lepiej.

Dlaczego studia matematyczne? Studia matematyczne wybrałem przez chęć kontynuowania nauki tej dziedziny. 

Jakie zagadnienia matematyczne uważasz za szczególnie interesujące? Najbardziej zafascynowany jestem praktycznymi zastosowaniami i tym, co ma ona wspólne z informatyką.

Kilka słów o sobie, hobby itp. Jestem w posiadaniu kota, gram w gry. 


Opiekun: Krzysztof Kamiński

 1. ZAGADKA O WIEDŹMACH

Wędrowiec zatrzymał się przed rozwidleniem dróg, przy którym mieszkają dwie siostry-bliźniaczki, notabene wiedźmy. Jedna z nich zawsze mówi prawdę, druga zawsze kłamie. Jedna z dróg prowadzi do miasta, a druga na śmiercionośne bagna. W tym momencie stanęła przed nim jedna z sióstr, której może zadać jedno, jedyne pytanie o drogę. Jak powinien je sformułować, by był pewnym, że trafi do miast?

Źródło: Jan Kraszewski „Wstęp do matematyki B”.

 

 1. ZAGADKA EINSTEINA

5 ludzi różnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy jedzą 5 rodzajów pieczywa i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków. Kto hoduje rybki?

(Domy stoją w linii obok siebie, patrzymy na nie tak, jakbyśmy stali przed nimi, a określenie „po lewej stronie” w punkcie 3. dotyczy lewej strony z perspektywy naprzeciw tych domów.)

 1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom.
  2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
  3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.
  4. Duńczyk pija herbatę.
  5. Zwolennik bułeczek mieszka obok hodowcy kotów.
  6. Mieszkaniec żółtego domu zajada rogaliki.
  7. Niemiec objada się bagietkami.
  8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.
  9. Zwolennik bułeczek ma sąsiada, który pija wodę.
  10. Zjadacz precli hoduje ptaki.
  11. Szwed hoduje psy.
  12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
  13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.
  14. Amator chleba pija oranżadę.
  15. W zielonym domu pija się kawę.  

Źródło:   http://szkolamatematyki.eu/zagadka-einsteina-czyli-kto-hoduje-rybki/