Perspektywy zawodowe

Absolwenci posiadają podstawową pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe).

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

  • stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości,
  • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki
  • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań, podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Perspektywy zatrudnienia:

  • analityk biznesowy,
  • analityk ryzyka,
  • analityk danych,
  • statystyk.

Pracownicy Katedry Matematyki odbyli spotkania z przedstawicielami

które dotyczyły między innymi pożądanych przez nich umiejętności matematyków, ułatwienia nawiązywania kontaktów zawodowych oraz odbywania praktyk studenckich.