Dane Pracownika   mgr inż. Władysław Makuchowski
  E-mail:
  Telefon: 77 452 7226 w. 7226
  Pokój: 226, budynek główny
  Jednostka: Katedra Matematyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: Poniedziałek - Piątek: 12:00 - 13:00.

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.