Dane Pracownika   dr inż. Mateusz Wróbel
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7220 w. 7220
  Pokój: 220
  Jednostka: Katedra Matematyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.