Dane Pracownika   prof. dr hab. Janusz Czelakowski
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7225 w. 7225
  Pokój: 225
  Jednostka: Katedra Matematyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.