POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE
Oddział Opolski


Aktualności

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada na Polskie Towarzystwo Matematyczne dodatkowe obowiązki związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. W związku z tym Polskie Towarzystwo...

Wybory uzupełniające na funkcję Skarbnika/Sekretarza

W wyborach uzupełniających na funkcję Skarbnika/Sekretarza Oddziału wybrany został dr Andrzej Spakowski, który jednocześnie zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału Opolskiego PTM.

Zebranie Oddziału

Zebranie Oddziału. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału.

Zebranie Zarządu Oddziału

Zebranie Zarządu Oddziału w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału w związku z rezygnacją z funkcji Skarbnika/Sekretarza Oddziału Opolskiego dr. Włodzimierza Bąka.

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Redakcja miesięcznika /Delta/ i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Zgłaszać można prace...

Komunikat wyborczy Zarządu Oddziału Opolskiego PTM

Zarząd Oddziału zwołuje na wtorek 29 listopada 2016 r. Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru nowych władz Oddziału na kolejną 3-letnią kadencję 2017-2019. Zebranie odbędzie się o godz. 12:05 – 13:00 w sali nr 2 na parterze budynku UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu....

7. Forum Matematyków Polskich (7.FMP)

W dniach 12-17 września 2016 roku w Olsztynie odbędzie się 7. Forum Matematyków Polskich (7.FMP), cykliczna konferencja PTM, której początki (pod inną nazwą) sięgają 1927 roku. W roku bieżącym Forum organizowane jest z udziałem matematyków ukraińskich przez Oddział...

Posiedzenie Zarządu Oddziału – Opole

Posiedzenie Zarządu Oddziału (A.Spakowski, R.Lubczyk). Ustalony został termin zebrania wyborczego nowych władz Oddziału na dzień 29 listopada br. (por wyżej).

Sesja poświęcona pamięci profesor Czesław Ryll-Nardzewski

W dniu 18 września 2015 roku zmarł profesor Czesław Ryll-Nardzewski, znakomity polski matematyk, specjalista w dziedzinach: logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy...

Posiedzenie Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału: przyjęcie do Oddziału nowego członka (mgr Robert Malona), składki członkowskie.

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału ponownie zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 18 czerwca 2015 r. o godz. 14.15, w pok. 223 w budynku przy ul. Oleskiej 48 (Instytut Matematyki i...

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów: prezes –Andrzej  Spakowski, wiceprezes – Piotr Nowak, skarbnik – Roman Lubczyk.   Posiedzenie nowego Zarządu: program działania oddziału, sprawy członkowskie.

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału ponownie zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 14.15, w pok. 223 w budynku przy ul. Oleskiej 48 (Instytut Matematyki i...

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

W związku z rezygnacją z funkcji prezesa naszego oddziału, kol. Joanny Napiórkowskiej, Zarząd Oddziału zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 14.15, w...

Wydarzenia


Wydarzenia

Rok 2016

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.


Rok 2010


Rok 2009

Uroczyste zebranie „60-lat Olimpiady Matematycznej”.

Dnia 17 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali "Sześćdziesiąt Lat Olimpiady Matematycznej". Medale otrzymali: mgr Maria Romanowska z PLO Nr II w Opolu oraz dr Jan Kowolik i dr Wiesław Szwiec emerytowani pracownicy IMiI, a także Publiczne Liceum...

Kadencja 2023-2025

Zarząd Oddziału Opolskiego

 


Prezes Ganna Lytova
alytova@uni.opole.pl
Wiceprezes Janusz Czelakowski
jczel@uni.opole.pl
Sekretarz Małgorzata Kruszelnicka
mkruszelnicka@uni.opole.pl
Skarbnik Alicja Dembczak-Kołodziejczyk
alicja.dembczak@uni.opole.pl

Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Władysław Makuchowski
wmak@uni.opole.pl
Członek Komisji Piotr Urbaniec
urbanip@uni.opole.pl
Członek Komisji Andrzej Spakowski
aspakowski@wp.pl

Delegaci Oddziału

Delegat
Małgorzata Kruszelnicka
mkruszelnicka@uni.opole.pl
Zastępca Delegata
Mateusz Wróbel
mwrobel@uni.opole.pl

Kontakt


Adres:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel.: +48 (77) 45 27 208
fax: +48 (77) 45 27 207
e-mail: Alicja Dembczak-Kołodziejczyk alicja.dembczak@uni.opole.pl
GPS: 50°40’24” N, 17°55’53” E