Serdecznie zapraszamy na wykład pt. “Estymacja kwantylowych wersji krzywej Lorenza”, który wygłosi mgr inż. Agnieszka Siedlaczek.

Wykład odbędzie się w czwartek 11 października 2018 r. o godzinie 11:15 w sali 215.

Streszczenie: Zostanie omówiony problem nieparametrycznej estymacji kwantyli rozkładu. W prezentacji przedstawione zostaną wybrane nieparametryczne estymatory kwantyli oraz zostanie zaproponowany nowy estymator funkcji kwantylowej. Zostaną pokazane asymptotyczne własności zaproponowanego estymatora. Przedstawione będą również wyniki symulacji komputerowych, których celem było porównanie błędów medianowych wybranych estymatorów kwantyli rozkładu. Ponadto zostaną zaprezentowane nieparametryczne estymatory kwantylowych wersji krzywej Lorenza oraz ich asymptotyczne własności. W zaprezentowanych symulacjach komputerowych będą porównane średnie scałkowane błędy kwadratowe wybranych nieparametrycznych estymatorów kwantylowych wersji krzywej Lorenza.