Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału ponownie zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8].

Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 14.15, w pok. 223 w budynku przy ul. Oleskiej 48 (Instytut Matematyki i Informatyki)