Procedura dyplomowania

EGZAMIN DYPLOMOWY

Forma, przebieg i ocena egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia (studia licencjackie) oraz studiach II stopnia (studia magisterskie) na kierunku matematyka:

 

PRACA DYPLOMOWA